Ansys

Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Skocz do:nawigacja, szukaj


Informacje ogólne

Dostęp do wersji Ansys 14.0 uzyskuje się komendą:

 module load Ansys/14.0

Dostęp do wersji Ansys 14.5 uzyskuje się komendą:

 module load Ansys/14.5


Graficzne środowisko Ansys dostępne jest na węźle mars60. W tym celu należy zalogować się na ten węzeł komendą:

 ssh mars60

i wykonać komendy:

 module load Ansys/14.0
 launcher140

lub

 module load Ansys/14.5
 launcher145

Środowisko graficzne Workbench otrzymamy wykonując komendę

 runwb2

Uwaga: należy pamiętać o wcześniejszym uruchomieniu serwera X-ów na lokalnym PC). Dłuższe obliczenia należy uruchamiać w trybie batch-owym z węzła dostępowego mars

Ograniczenia licencyjne

Wersja Ilość licencji Typ licencji
wszystkie 5 użytkowników Academic Research

Przykładowe skrypty

Obliczenia w trybie wątków
#!/bin/bash
#PBS -N ansys_test
#PBS -q long
#PBS -l nodes=1:ppn=6

# ustawienie sciezek do pakietu Ansys
module load Ansys/14.5

# przejscie do katalogu, z ktorego wywolano skrypt PBS
cd $PBS_O_WORKDIR

# utworzenie katalogu na pliki tymczasowe
mkdir $PBS_O_WORKDIR/tmp.$PBS_JOBID

# zliczenie zadanych procesorow
cpus=$(cat $PBS_NODEFILE | wc -l)

input=plik_z_danymi_wejsciowymi
output=plik_z_wynikami
ansys145  -b -np $cpus  -usessh -p aa_r -j nazwa_zadania -dir $PBS_O_WORKDIR/tmp.$PBS_JOBID -i $PBS_O_WORKDIR/$input -o $PBS_O_WORKDIR/$output

Powyższy skrypt uruchomi zadanie na jednym węźle i wykorzysta 6 procesorów do obliczeń. Dane wejściowe należy umieścić w katalogu z którego wstawia się zadanie do kolejki PBS. Wyniki obliczeń pojawią się w tym samym katalogu.

Obliczenia w trybie MPI

Użytkownik musi mieć możliwość łączenia się z innymi węzłami poprzez klucz. Zapewnia to jednorazowe wykonanie następujących komend:

  ssh-keygen -t dsa

(odpowiedziec klawiszem Enter na wszystkie zapytania) a nastepnie

  cd .ssh
  cp id_dsa.pub authorized_keys

oraz

  cp /etc/ssh/ssh_known_hosts known_hosts

Wykonanie tych komend umożliwia komunikację między węzłami poprzez ssh bez konieczności podawania hasła.


#!/bin/bash
#PBS -N ansys_test
#PBS -q long
#PBS -l nodes=4:ppn=2

# ustawienie sciezek do pakietu Ansys
module load Ansys/14.5

# przejscie do katalogu, z ktorego wywolano skrypt PBS
cd $PBS_O_WORKDIR

# utworzenie katalogu na pliki tymczasowe
mkdir $PBS_O_WORKDIR/tmp.$PBS_JOBID

# zliczenie zadanych procesorow i wygenerowanie hosts 
cpus=$(cat $PBS_NODEFILE | wc -l)
ppn=$(($(cat $PBS_NODEFILE | wc -l)/$(cat $PBS_NODEFILE | uniq|wc -l)))
hosts=`cat $PBS_NODEFILE|uniq|tr '\n' ':'|sed -e "s/:/:$ppn:/g"|sed -e 's/\:$//'`


input=plik_z_danymi_wejsciowymi
output=plik_z_wynikami
ansys145 -dis -b -np $cpus  -usessh -p -machines $hosts aa_r -j nazwa_zadania -dir $PBS_O_WORKDIR/tmp.$PBS_JOBID -i $PBS_O_WORKDIR/$input -o $PBS_O_WORKDIR/$output

Powyższy skrypt uruchomi zadanie na czterech węzłach i wykorzysta po 2 procesory na każdym węźle do obliczeń. Dane wejściowe należy umieścić w katalogu z którego wstawia się zadanie do kolejki PBS. Wyniki obliczeń pojawią się w tym samym katalogu.