Logowanie z systemu UNIX/Linux

Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Skocz do:nawigacja, szukaj

Systemy z rodziny UNIX/Linux posiadają zwykle programy umożliwiające połączenia SSH takie jak slogin, ssh oraz scp służący do kopiowania plików. Do zalogowania się wystarcza wtedy komenda:

ssh <login>@<nazwa_maszyny_dostępowej>

lub

ssh -l <login> <nazwa_maszyny_dostępowej> 

gdzie <login> jest nazwą konta użytkownika na danej maszynie a <nazwa_maszyny_dostępowej> jest nazwą maszyny dostępowej lub jej numerem IP. Na przykład użytkownik o koncie kowalski na maszynę zeus.cyfronet.pl zaloguje się używając komendy:

ssh kowalski@zeus.cyfronet.pl

Po wykonaniu komendy w lini poleceń komputera użytkownika użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła dostępu do zdalnej maszyny, po jego podaniu jest już gotowy do pracy.

Praca w trybie graficznym

Jeżeli połączenie SSH ma również przenosić wyświetlanie graficznego interfejsu użytkownika (XWindow) należy do komendy ssh dodać flagę -Y:

ssh -Y <login>@<nazwa_maszyny_dostępowej>

Uwaga: W przypadku przenoszenia wyświetlania trybu graficznego należy pamiętać o dodaniu flagi -X przy poleceniu uruchamiającym zadanie interaktywne qsub -I -X.