pro-groupdir-fix

Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Skocz do:nawigacja, szukaj


Skrypt służy do korekcji uprawnień i grupy plików znajdujących się w katalogu zespołu, jego zastosowanie zwykle rozwiązuje problem z błędami o przekroczeniu quoty w katalogu zespołu podczas kopiowania nowych plików.

Wyjaśnienie problemu:

Problem pojawia się w kilku przypadkach:

  • przenoszenie plików/katalogów z innej lokalizacji za pomocą polecenia "mv" i podobnych
  • rozpakowywanie archiwów z zachowaniem oryginalnej grupy plików
  • transferami za pomocą narzędzi typy rsync z zachowaniem oryginalnej grupy plików


Powodem jest tworzenie przez powyższe scenariusze katalogów i plików z grupą właścicieli inną niż grupa, do której należy katalog zespołu oraz brak zachowania tzw. bitu lepkości grupy.

Katalogi zespołów posiadają ustawioną kwotę dyskową (quotę) ustawioną na wartość wynegocjowaną w grancie i domyślnie mają uprawnienia 2770, czyli drwxrws--- i w przypadku normalnego tworzenia lub kopiowania plików te uprawnienia oraz grupa właściciela są dziedziczone poprawnie. W przypadku wymuszenia innych uprawnień lub przenoszenia plików z innych lokalizacji z zachowaniem oryginalnych uprawnień i grupy, przeniesione pliki wliczają się do quoty oryginalnej grupy, co może prowadzić do błędów z informacją o przekroczeniu dostępnego limitu dyskowego.

Można oczywiście samodzielnie dokonać poprawki grupy (za pomocą chgrp) i uprawnień (za pomocą chmod), jednak szybciej i prościej jest skorzystać z przedmiotowego narzędzia.

Użycie:

pro-groupdir-fix KATALOG_DO_KOREKCJI

Przykłady:

pro-groupdir-fix /net/archive/groups/plggod ### koryguje uprawnienia dla całego katalogu zespołu plggod

pro-groupdir-fix /net/archive/groups/plggod/test ### koryguje uprawnienia dla katalogu test w katalogu zespołu plggod