Zeus:Podstawy

Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Skocz do:nawigacja, szukaj


Nazwa maszyny dostępowej

zeus.cyfronet.pl

lub ui.cyfronet.pl (możliwe są też kombinacje domen Cyfronetu: zeus.cyf-kr.edu.pl, zeus.cyfronet.krakow.pl)

Logowanie na maszynę dostępową możliwe jest poprzez SSH. Odciski palca (tzw. fingeprint) kluczy:

 (RSA)   SHA256:n5ro4MNw3Lmn1kr9SlnfBeFYSQ5u480kxAXMLDbyYnQ
 (RSA)   MD5:d6:ca:74:0a:e5:64:2d:4d:64:ef:9b:c6:75:3c:88:2b

Proszę upewnić się, że został przedstawiony poprawny odcisk klucza.

Zasoby dyskowe

Lokalizacja Limit Przeznaczenie Sposób
dostępu
Kopia
bezpieczeństwa
Możliwość wykonywania intensywnych
zapisów i/lub odczytów
Uwagi
$HOME 7GB katalog domowy użytkownika NFS tak nie
$STORAGE 100GB składowanie danych użytkownika GPFS nie nie
$SCRATCH brak limitu przestrzeń dla plików tymczasowych zadań Lustre nie tak dane starsze niż 30 dni
będą usuwane automatycznie
$PLG_GROUPS_SHARED/nazwa_zespołu
$PLG_GROUPS_STORAGE/nazwa_zespołu
suma grantów przestrzeń dla katalogów zespołów (PL-Grid) Lustre nie nie

Użytkownik klastra może sprawdzić użycie przydzielonych mu zasobów dyskowych poleceniem zeus-fs.

Dostępne oprogramowanie

Opis dostępnego oprogramowania znajduje się tutaj.

Uruchamianie zadań

System kolejkowy: SLURM

W celu uruchomienia zadania niezbędna jest wiedza na temat podstawowych komend systemu kolejkowego.

Opis partycji

Nazwa partycji Maksymalny czas
trwania zadania
Dodatkowe informacje
plgrid-testing 1 godzina zwiększony priorytet
przeznaczona na krótkie zadania testowe, kompilację kodu, kopiowanie danych
plgrid 72 godziny partycja domyślna, ustawiana automatycznie przy braku wyboru partycji
plgrid-short 3 godziny
plgrid-long 168 godzin partycja pozwalająca na zlecanie zadań z długim czasem wykonania
plgrid-gpu 72 godziny partycja zawierająca węzły GPGPU

Uwaga: Limity kolejek mogą zostać zmienione przez administratorów. Aktualne limity kolejek można sprawdzić komendą scontrol show partition=<nazwa_partycji>

Opis właściwości węzłów obliczeniowych

Właściwość Opis
E5645, X5650, opteron6276 model procesora
intel, amd producent procesora
mhz2667 szybkość procesora
mem16gb, mem24gb ilość pamięci RAM w serwerze obliczeniowym
core8, core12, core64 ilość rdzeni w serwerze obliczeniowym
ib_ql sieć Inifniband firmy Qlogic
ib_mlx sieć Infiniband firmy Mellanox
infiniband serwer obliczeniowy z siecią Infiniband

Zasady obowiązujące na klastrze Zeus

 • obliczenia wykonywane na maszynie dostępowej będą usuwane bez ostrzeżenia
 • obliczenia z intensywnym wykorzystywaniem /people/[login] lub /storage/[login] będą usuwane bez ostrzeżenia
 • obliczenia wykraczające poza zakres deklarowanego tematu badań zużywające znaczną część zasobów klastra będą usuwane bez ostrzeżenia
 • uruchamianie benchmarków bez uprzedniego kontaktu z administratorami jest niedozwolone
 • po pięciu nieudanych próbach zalogowania adres IP "atakującego" jest blokowany na 30 minut
 • prosimy uzywac oprogramowania ssh-agent do inicjalizacji kluczy z hasłem w celu połączenia z innymi maszynami
 • prywatne klucze SSH nie posiadające haseł zabezpieczających będą usuwane bez ostrzeżenia
 • w celu wykonywania obliczeń niezbędne jest podanie identyfikatora grantu za pomocą parametru "-A". Szczegółowy opis grantów znajduje się tutaj.
 • w ramach grantu osobistego w jednym zadaniu można użyć 96 rdzeni obliczeniowych
 • w celu skompilowania programu proszę użyć zadań interaktywnych.