pro-jobs

Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Skocz do:nawigacja, szukaj


Skrypt służy do wyświetlania statystyk zadań aktualnie działających lub oczekujących w kolejce na uruchomienie. Skrypt, między innymi, wyświetla wydajność zadania oraz wykorzystanie pamięci przez zadanie. Z uwagi na charakter systemu kolejkowego SLURM, statystyki dla uruchomionych zadań nie zawsze są dokładne. Dokładne statystyki zadań można otrzymać po ich zakończeniu. Do tego celu służy polecenie pro-jobs-history.

Statystyki posortowane są według stanów, a następnie według numerów zadań.

Użycie:

pro-jobs [-h] [--changelog] [-i] [-j JOB_ID[,JOB_ID...]] [-N] [-q] [-r] [-s STATE[,STATE...]] [-t] [-v] [-V]

 -A, --accounts ACCOUNT[,ACCOUNT...]          wyświetla tylko zadania z określonymi accountami (grantami)
 -i, --invert                     odwrócona kolejność sortowania 
 -j JOB_ID[,JOB_ID...], --jobids JOB_ID[,JOB_ID...]  wyświetla statystyki dla konkretnych zadań
 -N, --nodes                      dołącza informacje o węzłach przydzielonych w ramach zadania
 -q, --queued                     wyświetla tylko zadania oczekujące w kolejce na uruchomienie
 -r, --running                     wyświetla tylko działające zadania
 -s STATE[,STATE...], --states STATE[,STATE...]    wyświetla tylko zadania z określonymi stanami, dostępne stany można sprawdzić komendą 'man squeue'
 -t, --notitle                     nie wyświetla tytułów kolumn

Wszystkie opcje polecenia pro-jobs opisane są pod przełącznikiem -h, --help.

Przykłady:

pro-jobs ### wyświetla działające jak i oczekujące w kolejce zadania użytkownika

pro-jobs -rNit ### tylko zadania aktualnie działające w odwróconej kolejności, z dodatkową informacją o węzłach i bez tytułów kolumn

pro-jobs -j 10002,10003 ### wyświetla statystyki tylko dla zadań o numerach 10002 i 10003