pro-jobs-history

Z Komputery Dużej Mocy w ACK CYFRONET AGH
Skocz do:nawigacja, szukaj


Skrypt służy do wyświetlania statystyk zadań zakończonych, tzn. takich, które nie mają uruchomionych żadnych kroków. Skrypt, między innymi, wyświetla wydajność zadania oraz wykorzystanie pamięci przez zadanie. Do wyświetlania zadań w kolejce oraz zadań aktualnie uruchomionych służy inny skrypt - pro-jobs.

Statystyki posortowane są według daty zakończenia zadania.

Użycie:

pro-jobs-history [-h] [--changelog] [-j JOBID] [-d PERIOD] [-N] [-r] [-S DATE_START] [-E DATE_END] [-t] [-v] [-V]

-j JOB_ID[,JOB_ID...], --jobids JOB_ID[,JOB_ID...]  statystyki dla konkretnej listy zadań
-d PERIOD, --days PERIOD               ogranicza ilość zadań do zadań, które rozpoczęły się PERDIOD dni temu, 
                               domyślnie jest to 7 dni
-N, --nodes                      dołącza informacje o węzłach przydzielonych w ramach zadania
-r, --reverse                     odwraca kolejność sortowania
-S DATE_START, --start DATE_START           ogranicza wyniki do zadań nie starszych od DATE_START,
                               format daty: YYYY-MM-DD HH:MM:SS, przykład: 2015-08-13 11:55:00
-E DATE_END, --end DATE_END              ogranicza wyniki do zadań starszych od DATE_END,
                               format daty jak w opcji -S,--start
-t, --notitle                     nie wyświetla tytułów kolumn
-v, --verbose                     wyświetla więcej informacji (dodatkowe kolumny)

Wszystkie opcje polecenia pro-jobs-history opisane są pod przełącznikiem -h, --help.

Przykłady:

pro-jobs-history ### wyświetla zadania z okresu 7 dni w domyślnym formacie

pro-jobs -rtN -E '2015-03-14 08:00:00' ### wyświetla zadania w odwrotnej kolejności, bez tytułów kolumn, z informacją o węzłach. Lista zadań ograniczona do zadań z okresu od 7 dni wstecz do określonej daty

pro-jobs-history -j 10002,10003 ### wyświetla statystyki tylko dla zadań o numerach 10002 i 10003